Sundhedsforsikring

Kinesisk Behandlings Center er godkendt af: Praktiserende Akupunktører og Registrerede alternative behandlere (RAB)
En stor del af forsikringsselskaberne yder via deres sundhedsforsikring tilskud til akupunktur udført af medlemmer af Praktiserende Akupunktører (PA) og RAB, som er sammenslutningen af registrerede alternative behandlere. Er du i besiddelse af egen sundhedsforsikring, eller er du forsikret gennem din forsikring på arbejdspladsen, kan du få betalt dine behandlinger via dit forsikringsselskab. Indtil videre yder følgende forsikringsselskaber tilskud til akupunktur i deres sundhedsforsikringer:
 • Codan
 • Topdanmark
 • Tryg
 • Danica
 • Trekroner
 • FSP pension
 • International Health Insurance Danmark
 • Alm. Brand
 • Runa Forsikring
 • IF Helbredsforsikring
 • ihi Bupa
 • Mølholm
 • PFA SundhedsCenter
 • Skandia
 • TrygVestas Smertefri
 • Danmark sygeforsikring.

Ovennævnte selskaber er på positivlisten, men flere andre selskaber dækker også behandlingerne helt eller delvist. Det kommer dog an på, hvilken forsikring som er tegnet, på forsikringsselskabets vurdering af skaden/sygdommen, samt om behandlingen bliver dækket. Det er altid nødvendigt at kontakte forsikringsselskabet, inden du begynder en behandling, såfremt du ønsker at få dækket behandlingen. Tryg Smertefri har som det eneste selskab også en forsikring, som dækker forebyggende akupunkturbehandling.
Danmark giver tilskud på 115 kr. første gang + 8 x 75 kr. efterfølgende. Så i alt 715 kr. pr. år.(dette er opdateret priser gældende fra 2017)